24 Μαΐου, 2018 | Ψηφιακό Μάρκετιγνκ

Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και σίγουρα θα το ξανακούσουμε. Στην επικοινωνία, το «υπερόπλο» είναι το συναίσθημα. Η συναισθηματική προσέγγιση είναι που κερδίζει τον καταναλωτή και δημιουργεί τις πολύτιμες συνδέσεις μαζί του. Γιατί όμως επανερχόμαστε στο αυτονόητο; Γιατί, πρώτον, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αυτονόητο. Γιατί, δεύτερον, πολύ σπάνια γίνεται λόγος για το «συναίσθημα» όταν μιλάμε συνολικά για το marketing και όχι μόνον για την επικοινωνία.

Πρόσφατη έρευνα του WARC με τίτλο «Lessons from the World’s Best Campaigns», μας λέει ότι οι καμπάνιες marketing που συγκεντρώνουν τα περισσότερα βραβεία παγκοσμίως σε διαγωνισμούς αποτελεσματικότητας και στρατηγικής, είναι αυτές που τείνουν να στηρίζονται σε δημιουργικές προσεγγίσεις με βάση το συναίσθημα και την αφήγηση (storytelling).

Να σημειώσουμε εδώ ότι το WARC, συνθέτει κάθε χρόνο την κατάταξη WARC 100, η οποία αφορά στις 100 καλύτερες marketing καμπάνιες σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση την επίδοσή τους σε διαγωνισμούς αποτελεσματικότητας και στρατηγικής. Η μελέτη στην οποία αναφερόμαστε εδώ, προέκυψε από τη συγκριτική ανάλυση των case studies της εν λόγω λίστας των τελευταίων δύο ετών, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα case studies που το WARC έχει δημοσιεύσει στην αντίστοιχη περίοδο.

Οι ερευνητές, ανακάλυψαν ότι, οι καμπάνιες marketing που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες WARC 100, χρησιμοποιούν το συναίσθημα ως δημιουργική προσέγγιση σε ποσοστό 27%, σε σύγκριση με ποσοστό 18% για όλες τις άλλες. Όσον αφορά στο storytelling, τα ποσοστά είναι 20% για τις καμπάνιες της λίστας, και 11% για τις υπόλοιπες. Επίσης, είδαν ότι τα εν λόγω cases τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερα σημεία επαφής με τον καταναλωτή: 7,4 κατά μέσο όρο για τις καμπάνιες του WARC 100, και 6,5 για τις υπόλοιπες. Ειδικότερα για τα social media και το online video, οι καμπάνιες της λίστας τα χρησιμοποιούν σε ποσοστό 76% και 61% αντίστοιχα, σε σχέση με 71% και 43% για τις καμπάνιες εκτός λίστας. Στα ευρήματα, προστίθεται επίσης η χρήση business metrics σε υψηλότερα ποσοστά για τις marketing καμπάνιες οι οποίες σκοράρουν υψηλά σε διαγωνισμούς αποτελεσματικότητας διεθνώς, έναντι των υπολοίπων…

Είναι προφανές, ότι το marketing συνολικά, γίνεται πιο αποτελεσματικό όταν ενσωματώνει το πολύτιμο emotional storytelling. Επίσης είναι εμφανές, ότι κι αυτό από μόνο του, δεν αρκεί. Η επιτυχία κρύβεται και σε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους, όπως είναι η σωστή αξιοποίηση των μιντιακών καναλιών και η στενή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας με συγκεκριμένες παραμέτρους… Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερα insights πίσω από τα βραβεία, η ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη είναι διαθέσιμη στο www.warc.com.

Πηγή: Marketing Week