Παλιότερα, η διαφήμιση ήταν προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων, επειδή τα κύρια μέσα προβολής που υπήρχαν (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, outdoor διαφημίσεις) ήταν αρκετά κοστοβόρα. Η εξέλιξη, όμως, της τεχνολογίας και η ανάπτυξη των social media έδωσαν τη δυνατότητα και στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να μπορέσουν να προβληθούν στο ευρύ κοινό.

Σήμερα, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιώντας τη δύναμη που τους δίνουν τα social media, μπορούν να κάνουν γνωστό το brand τους σε ένα ευρύ κοινό καταναλωτών, να αναπτύξουν στοχευμένα τη πελατειακή τους βάση, αλλά και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσα από εξειδικευμένες ενέργειες που συνδέουν την online με την offline παρουσία του brand τους. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει το σωστό περιεχόμενο, πάντα σχετικό με την εταιρεία και το χώρο που δραστηριοποιείται, περιεχόμενο που θα είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό για το κοινό της επιχείρησης.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των social media είναι ότι πλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κοινό τους και να έχουν άμεσο feedback από τις ενέργειες που κάνουν, κάτι που δεν ήταν άμεσα εφικτό σε σχέση με τα άλλα μέσα προβολής. Αυτό βέβαια είναι και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, όσον αφορά το πρωτότυπο, καινοτόμο και δυνατό περιεχόμενο που «υποχρεούται» να έχει η επιχείρηση στις σελίδες της. Επιπλέον, επειδή ακριβώς η σωστή ανάπτυξη περιεχομένου, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα, όσο και στην ιστοσελίδα ή στο blog αυξάνει το επίπεδο διάδρασης (engagement) των ήδη υπαρχόντων πελατών, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για καινούργιους πελάτες, οι σελίδες θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Search Engine Optimization (SEO), ώστε ο πελάτης να βρίσκει εύκολα αυτό που ψάχνει με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Τα social media, δεν είναι απλά ένα ακόμα κανάλι επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις. Στην ουσία αποτελούν ιδιόκτητα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν στην επιχείρηση και στο brand της να βρίσκεται σε συνεχή και real time επικοινωνία με τους πελάτες της και να επιτυγχάνεται αμφίδρομη επικοινωνία και διάλογος εντός των online κοινοτήτων. Τα social media τοποθετούν τους πελάτες/καταναλωτές στο κέντρο της επικοινωνίας, αναβαθμίζοντας το ρόλο τους από παθητικούς δέκτες μηνυμάτων και πληροφοριών σε ενεργούς συνομιλητές.

Τέλος, τα social media έχουν τη δυνατότητα για στοχευμένη διαφήμιση και επικοινωνία ακριβώς στα κοινά-στόχος που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρηση, είτε αυτό αφορά δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, είτε καταναλωτικές συνήθειες, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των ενεργειών προβολής. Επιπλέον, η διαφήμιση στα social media και στο Internet έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας του καθορισμού του προϋπολογισμού της καμπάνιας ανά πάσα στιγμή, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της καμπάνιας ενώ αυτή τρέχει και τη δυνατότητα επανασχεδιασμού της, αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

Πηγή: socialmind