07 Μαρτίου, 2018 | Digital Marketing

Παγκοσμίως, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι οι διαφημιζόμενοι θα μετακινήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια το 25% της marketing δαπάνης τους από την παραδοσιακή προς την native διαφήμιση και προς το content marketing. Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη δομική αλλαγή από την ανάδυση της τηλεοπτικής διαφήμισης.

Η ανερχόμενη δυναμική του content marketing και του native advertising στη σύγχρονη επικοινωνία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, όπως δείχνουν τα νούμερα και οι προβλέψεις των ειδικών. Διαφημιζόμενοι, publishers και agencies, αναζητούν νέους τρόπους αξιοποίησης αλλά και λύσεις σε ζητήματα που μπορούν να ανακόψουν τη δυναμική αυτή πορεία. Στις σελίδες που ακολουθούν, αποτυπώνουμε τις τάσεις εκείνες που σύμφωνα με τα διεθνή insights, θα καθορίσουν την εξέλιξη του content marketing & native advertising το 2018 και μετά.

ΠΕΝΤΕ ΤΑΣΕΙΣ NATIVE ADVERTISING ΓΙΑ ΤΟ 2018
Παγκοσμίως, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι οι διαφημιζόμενοι θα μετακινήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια το 25% της marketing δαπάνης τους από την παραδοσιακή προς την native διαφήμιση και προς το content marketing. Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη δομική αλλαγή από την ανάδυση της τηλεοπτικής διαφήμισης. Ζητήματα όπως το ad blocking, η διαφημιστική αναποτελεσματικότητα, το ad fraud κ.α., συνιστούν παράγοντες που θα οδηγήσουν περισσότερους marketers να στραφούν προς την native διαφήμιση. Σύμφωνα με το native advertising institute, οι παρακάτω είναι 5 κορυφαίες τάσεις για την native διαφήμιση το 2018.

1. Native advertising bureaus
Όλο και περισσότεροι μιντιακοί οργανισμοί αναμένεται να δημιουργήσουν τα δικά τους native advertising bureaus. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιό τους στα marketing budgets. Η αποτελεσματικότητα των καμπανιών μπορεί να βελτιωθεί εάν οι publishers είναι σε θέση να προσφέρουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, το οποίο στοχεύει στο δικό τους, συγκεκριμένο κοινό. Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς και, ποιος είναι βασιλιάς στη δημιουργία περιεχομένου; Η συντακτική ομάδα. Με τον τρόπο αυτό, οι publishers ανοίγουν την πόρτα του ανταγωνισμού με τις διαφημιστικές εταιρείες.

2. Influencer marketing
Ο όρος «influencer marketing» καλύπτει έναν τύπο διαφήμισης στο πλαίσιο του οποίου οι εταιρείες κάνουν χρήση της απήχησης και της εικόνας συγκεκριμένων ατόμων, κυρίως από το χώρο των social media, με στόχο να διαδώσουν το μήνυμά τους. Η κάμψη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα brands και η άνοδος στον αριθμό των χρηστών που αποφεύγουν τις διαφημίσεις μέσω του ad-blocking, σε συνδυασμό με την άνοδο της δημοτικότητας των influencers, δίνουν την ώθηση στην άνοδο του influencer marketing. Οι στρατηγικές συνεργασίες ανάμεσα σε μάρκες και επιλεγμένους influencers που δουλεύουν μαζί σε βάθος χρόνου για να δημιουργήσουν περιεχόμενο, θα αρχίσει να κερδίζει έδαφος. Σύμφωνα με ανάλυση του Havas Group, οι άνθρωποι δεν θα νοιαζόντουσαν και πολύ εάν το 74% των μαρκών που γνωρίζουν, εξαφανιζόντουσαν αύριο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, κάτι το οποίο μπορούν να πετύχουν αναπτύσσοντας δυνατές σχέσεις με influencers.

3. Video
Ο Mark Zuckerberg έχει περιγράψει το video ως το megatrend που θα έχει επίδραση στην ανάπτυξη του Facebook, ανάλογη με αυτή που είχαν τα κινητά τηλέφωνα. Στο κομμάτι του native η συμπεριφορά του Facebook έχει μεγάλη σημασία, καθώς απορρόφησε πάνω από το μισό της native διαφήμισης το 2017. Μια περιοχή που προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά, είναι το live streaming. H ανάπτυξη του video advertising οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά native formats. Το 2019, το video αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού internet traffic.

4. Standardization
H native διαφήμιση εξακολουθεί να είναι ένα σχετικά νέο format επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, είναι ένα format που για κάποιους μιντιακούς οργανισμούς, έχει δημιουργήσει θέματα εσωτερικής πολιτικής όσον αφορά στη σχέση του με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά οπαδοί της native λογικής. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμη ενιαία standards όσον αφορά στη native διαφήμιση. Καθώς όμως η εν λόγω αγορά αναπτύσσεται, όλο και περισσότερο θα βλέπουμε να ενισχύεται το αίτημα της προτυποποίησης.

5. Mobile
Καθώς η native διαφήμιση εστιάζει περισσότερο στα social media και τα social media καταναλώνονται όλο και περισσότερο μέσα από κινητές συσκευές, είναι επόμενο ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της native διαφήμισης να αφορά στο mobile. Σε γενικές γραμμές, η mobile native διαφήμιση έχει καλύτερες επιδόσεις από το παραδοσιακό display, σε ένα εύρος παραμέτρων. Ως αποτέλεσμα, η έμφαση στην αντικατάσταση των display ads με native ads, θα αυξηθεί. Οι διαφημιζόμενοι, θα πρέπει να αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους με mobile-first οπτική.

Από το 2018 και μετά
Το native advertising γνώρισε τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια και είναι πολλές οι ενδείξεις ότι η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί. Ωστόσο, έχει κι αυτό τις αδυναμίες του. Οι native διαφημίσεις είναι κατ’ αρχάς ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει engagement με τους χρήστες, καθώς και αλλαγή σε συμπεριφορές και προτιμήσεις εάν χρησιμοποιηθεί σωστά. Παρόλα αυτά, παραμένει ένα ζήτημα στο πως μπορεί να δημιουργήσει επαρκή κάλυψη μέσα σε ένα συγκεκριμένο target group. Κάποια native formats μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη κάλυψη από άλλα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται επαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων της native διαφήμισης. Όλες οι πλευρές, θα πρέπει να εστιάσουν σε περιοχές όπου ο πήχης τίθεται ιδιαίτερα ψηλά, ούτως ώστε το native advertising να μην βρεθεί ξαφνικά μπροστά σε προβλήματα παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζει το digital display, όπως banner blindness, robot-generated clicks, ad-blocking κ.λπ.

ΤΡΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ CONTENT MARKETING ΤΟ 2018
Τα τελευταία 5 χρόνια το content marketing έχει εξελιχθεί από ένα «nice to have» στοιχείο του marketing, σε κάτι τόσο απαραίτητο όσο τα SEO, SEM και Social Media, αναφέρει το e-consultancy.com. Όπως όμως ακριβώς συμβαίνει και με αυτές τις ψηφιακές μεθόδους, έτσι και το content marketing αλλάζει διαρκώς. Στην πορεία των ετών, αναδύθηκαν τάσεις όπως το video, η μετατροπή των brands σε publishers και πολλά άλλα, που έγιναν αναπόσπαστο στοιχείο των στρατηγικών περιεχομένου. Τι επιφυλάσσει λοιπόν το 2018; Τι κάνουν ήδη οι πρωτοπόρες μάρκες σε σχέση με το content marketing; Το e-consultancy αντλεί απαντήσεις μέσα από τη διοργάνωση συζητήσεων με πλήθος εκπροσώπων ηγετικών μαρκών.

Πηγή: Marketing Week