11 Ιανουαρίου, 2019 | Digital Marketing

Επιφυλακτικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις των στελεχών για την πορεία της αγοράς στο 3ο τρίμηνο του 2018, αν και παραμένουν σε θετικό πρόσημο. Η συγκρατημένη αισιοδοξία που καταγράφηκε το β’ τρίμηνο του έτους σηματοδοτώντας -υπό προϋποθέσεις- το πέρασμα της αγοράς από τη φάση της διόρθωσης στη φάση της πραγματικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνεται αλλά εν μέρει, γράφει στο άρθρο της η κ. Κατερίνα  Πολυμερίδου.

Τα παραπάνω, είναι μερικά από τα ευρήματα του 8ου κύματος (3ο τρίμηνο 2018) της έρευνας Forecomm_s που πραγματοποιεί η ΕΔΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Abacus Research, η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών από πλευράς διαφημιζόμενων και agencies για την πορεία της αγοράς αλλά και τις επιχειρήσεις τους.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
Για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο, τα στελέχη από πλευράς διαφημιζόμενων εκτιμούν θετικά την πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησής τους, όσο και την πορεία του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με την έρευνα, το θετικό κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας της προηγούμενης περιόδου δείχνει να μετριάζεται, καθώς οι παραπάνω εκτιμήσεις κινούνται σε ποσοστά +29 (ήπια θετικά) και +15 (επιφυλακτικά θετικά) αντίστοιχα.

Από την πλευρά των agencies, οι εκτιμήσεις παραμένουν σε θετικό έδαφος, τόσο όσον αφορά στην πορεία της επιχείρησής τους, όσο και σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα. Η διπλή αυτή θετική εκτίμηση παραμένει σταθερή για τρίτο συνεχόμενο 6μηνο, ενώ, η κάμψη της θετικής εκτίμησης για την πορεία της επιχείρησής τους θα πρέπει να θεωρηθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, ως σημάδι αβεβαιότητας.

ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΙΜΩΝ
Οι διαφημιζόμενοι εκτιμούν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται (+36), ενώ, οι δειλές προσδοκίες για ανάκαμψη των τιμών στο β’ τρίμηνο του 2018 (+8) δείχνουν να ανακόπτονται στο 3ο 3μηνο (-4). Συνολικά, εκφράζεται αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, που πιθανώς σχετίζεται με την αβεβαιότητα στην πολιτική σκηνή. Σε επίπεδο απασχόλησης, εξακολουθούν να δηλώνουν την ανάγκη τους για νέους εργαζόμενους, αν και σε χαμηλότερο βαθμό από την προηγούμενη περίοδο.

Η αγορά της επικοινωνίας από την πλευρά της συνεχίζει να εκτιμά ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξάνεται (+40), ωστόσο, οι εκτιμήσεις της για τις τιμές των υπηρεσιών επικοινωνίας παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-12). Αναφορικά με την απασχόληση, οι εταιρείες επικοινωνίας που αυξάνουν το προσωπικό τους είναι σταθερά περισσότερες από αυτές που το μειώνουν (+44).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ MARKETING
Τα στελέχη των διαφημιζομένων επανέρχονται κατά το 3ο 3μηνο σε συντηρητικές εκτιμήσεις (+4) σχετικά με τους προϋπολογισμούς που αφορούν ενέργειες marketing. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους, οι online ενέργειες συνεχίζουν για 8ο συνεχόμενο 3μηνο να κινούνται αυξητικά, είτε ως paid media (web, display ads, social media ads, banners, pop ups, Google: +31), είτε ως επένδυση σε άλλες πλατφόρμες (SEO, social media, content marketing, apps, websites: +28).

Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι σταθερά εκτιμούν ότι όλο και περισσότερα κονδύλια διοχετεύονται κατά προτεραιότητα σε on line ενέργειες, σε σχέση με άλλες μεθόδους. Παράλληλα, η διάθεση από-επένδυσης από τα offline media εκ μέρους των διαφημιζομένων επανέρχεται κατά το 3ο 3μηνο (-8), με την «άνοιξη» του 2ου 3μήνου του έτους (+6), να μην εμφανίζει συνέχεια. Ελαφρά αρνητική παραμένει επίσης η διάθεση επένδυσης σε Direct Marketing κατά το 3ο 3μηνο (-5), ενώ, οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση επένδυσης σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους.

Ωστόσο, κατά το 3ο 3μηνο του 2018 η αυξητική αυτή τάση καταγράφεται μετριασμένη σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο (+7 έναντι +14). Τέλος, οι διαφημιζόμενοι δεν «βλέπουν» αλλαγές όσον αφορά στην επένδυσή τους σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων (+3) ή/ και σε έρευνα αγοράς (-1). Παρόμοια με τους διαφημιζόμενους εκτιμούν τη δυναμικότητα των επιμέρους ενεργειών marketing και οι διαφημιστές: Έμφαση σε on line paid media (+39) και πλατφόρμες (+31), από-επένδυση ή στασιμότητα στις παραδοσιακές ενέργειες (-16 offline paid media, -4 Direct Marketing, +3 Sales Promotion, +2 PR, +1 Έρευνα Αγοράς).