Ορισμός – Τι σημαίνει προγραμματική διαφήμιση;

Η προγραμματική διαφήμιση αυτοματοποιεί τη διαδικασία στόχευσης των διαφημίσεων. Οι δημοπρασίες σε πραγματικό χρόνο δημιουργούν αγορές βάσει αλγορίθμων για σύνολα διαφημίσεων σε διαφορετικά κανάλια και τοποθεσίες. Η προγραμματική διαφήμιση αλλάζει δραματικά τους τρόπους με τους οποίους οι έμποροι επιλέγουν χώρους για ψηφιακή τοποθέτηση διαφημίσεων.

Η Techopedia εξηγεί την προγραμματική διαφήμιση

Η προγραμματική διαφήμιση χρησιμοποιεί τις εμφανίσεις ως μετρική. Οι αλγόριθμοι αναζητούν βελτιστοποιημένες αγορές διαφημίσεων και τις κάνουν ανάλογα. Όλα αυτά κόβουν ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου στοιχείου της εκούσιας επιλογής μεμονωμένων αγορών διαφημίσεων ή των αγορών μεγάλων συνόλων διαφημίσεων.

Από πολλές απόψεις, η προγραμματική διαφήμιση έχει χαιρετιστεί ως μέθοδος επίλυσης ενός συγκεκριμένου προβλήματος στον σημερινό κόσμο που επικεντρώνεται στα δεδομένα. Το πρόβλημα είναι ότι ένας μεμονωμένος αγοραστής ανθρώπων δύσκολα μπορεί να διατηρήσει όλες τις βέλτιστες ευκαιρίες για αγορές διαφημίσεων σε ένα αυξανόμενο πεδίο επιλογών τοποθέτησης διαφημίσεων. Έτσι, η προγραμματική διαφήμιση μπορεί να κάνει ό, τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που λαμβάνει αποφάσεις – μπορεί να εξετάσει τη μεγάλη εικόνα, να αξιολογήσει πολλές χιλιάδες διαφημιστικές ευκαιρίες και να επιλέξει εκείνες που είναι πιο βελτιστοποιημένες για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, σύμφωνα με συγκεκριμένες εισροές.

Ωστόσο, καμία διαδικασία δεν είναι απόλυτα τέλεια και η προγραμματική διαφήμιση έχει οδηγήσει επίσης σε κάποιες αναποτελεσματικές αγορές διαφημίσεων ή υπερβολικές αγορές διαφημίσεων σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ένα κοινό πρόβλημα είναι ο κορεσμός μιας συγκεκριμένης εφαρμογής χρήστη με τις ίδιες διαφημίσεις. Αντί να δημιουργούν τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης, αυτές οι διαφημίσεις τείνουν να ενοχλούν και να εμποδίζουν τους χρήστες με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κάποια ακατάλληλη τοποθέτηση διαφημίσεων. Μια χρήσιμη συμβουλή εμπειρογνωμόνων είναι ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινη επίβλεψη του αυτοματοποιημένου συστήματος προγραμματισμού αγοράς, προκειμένου να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε κάποιες από τις φτωχότερες επιλογές που γίνονται αυτόματα.
___
πηγή:  el.theastrologypage.com