03 Ιανουαρίου, 2019 | Digital Marketing

Διαβάσαμε στο άρθρο του my venture pad ότι οι  έμποροι είναι σαν τους μάγειρες με διάφορετικό όμως τρόπο και συμφωνούμε απόλυτα. Για να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο γεύμα, πρέπει να υπάρχει η σωστή ισορροπία των συστατικών. Μια απλή απροσεξία  μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ενός συστατικού και ολόκληρο το γεύμα να  καταστραφεί. Πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε προσεκτικά και σωστά τα συστατικά του μίγματος μας. Με τη διασφάλιση της σωστής ισορροπίας, μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε προϊόντα που είναι σε ζήτηση ή υπηρεσίες που τιμή τους θα εγκριθεί  απο τους πελάτες. Η διαδικασία δημιουργίας σχεδίου μάρκετινγκ ονομάζεται μίγμα μάρκετινγκ και καθορίζει τις επιλογές μιας συγκεκριμένης επιχείρησης που γίνονται κατά την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Τα πρωταρχικά στοιχεία που ορίζουν το μίγμα μάρκετινγκ είναι: Προϊόν, Τιμή, Προώθηση και Τόπος.

Προϊόν
Το προϊόν είναι το επιτακτικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ  διότι στην απουσία του δεν μπορεί να γίνει τίποτα και σίγουρα δεν μπορούμε να πωλήσουμε ή να προωθήσουμε κάτι που δεν υπάρχει ή δεν έχει καμία ζήτηση. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα και την ουσία της επιχείρησής μας. Ακόμη και αν το προϊόν είναι άυλο, όπως κάθε συμβουλευτική υπηρεσία ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξακολουθεί να διακρίνεται στην αγορά είτε λόγω της μοναδικής ποιότητάς του είτε επειδή προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα από οτιδήποτε άλλα στην αγορά.

Ένα προϊόν μπορεί να είναι μια απτή ή άυλη υπηρεσία που ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Όταν αποφασίζουμε τη στρατηγική θα ακολουθήσουμε, είναι πραγματικά απαραίτητο να ενημερώσουμε τους χρήστες σχετικά με το προϊόν μας και σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οι ακόλουθες ερωτήσεις  είναι:

Ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτώνπου αφορούν το προϊόν μας;
Τι χρειάζονται για μείνουν ικανοποιήμενοι απο το προϊόν μου;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας για την κάλυψη των αναγκών τους;
Ποια θα είναι η αποδοτική τιμή του προϊόντος;
Ποιος θα είναι ο τίτλος ή το όνομα του προϊόντος;
Πώς διαφέρει το προϊόν από τα προϊόντα των ανταγωνιστών;
Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα αυτά θα συμβάλουν σίγουρα στο να διασφαλιστεί ότι το παραγόμενο προϊόν θα αγοραστεί από τους δυνητικούς καταναλωτές. Θα βοηθήσει επίσης να καθορίσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους προώθησης του προϊόντος μας τονίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Τιμή
Η μεγάλη πρόκληση μπροστά σε έναν έμπορο είναι να καθορίσει μια κατάλληλη τιμή που θα δελεάσει τους καταναλωτές και ταυτόχρονα να έχει σημαντικά κέρδη για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ας εξετάσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις που αφορούν την τιμή ενός προϊόντος:

Ποια είναι η αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή;
Είναι πιθανό μια μικρή αύξηση της τιμής να παραμείνει απαρατήρητη και να αυξήσει το περιθώριο κέρδους;
Ποια είναι η τιμή των παρόμοιων προϊόντων στην αγορά;
Εάν μια μικρή μείωση της τιμής μπορεί να δώσει το επιπλέον μερίδιο αγοράς;
Ποιες εκπτώσεις πρέπει να προσφέρονται σε διάφορα τμήματα της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν;

Προώθηση
Η προώθηση περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές έννοιες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων, η τόνωση, η χορηγία και η αλληλεπίδραση της εταιρείας με αυτήν του καταναλωτή σχετικά με την ενημέρωσή τους για το προϊόν. Είναι μια ευρύτερη και δημιουργικότερη έννοια που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για το μείγμα μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις και προωθήσεις πωλήσεων. Ενώ εξετάζουμε τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες, πρέπει να εξετάσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Πού μπορεί να προωθηθεί ένα προϊόν;
Πώς οι ανταγωνιστές προωθούν τα προϊόντα τους;
Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος και εποχή για την προώθηση του προϊόντος;
Ποια είναι τα ευρύτερα ζητήματα που κατευθύνουν τον καλύτερο χρόνο προβολής του προϊόντος;
Μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος με σωστή στρατηγική;

Θέση
Στο μάρκετινγκ, πρέπει να δούμε πού και πώς ένας πελάτης είναι εκτεθειμένος στο προϊόν,  ποια είναι η βάση ενός αποτελεσματικού μίγματος ή στρατηγικής μάρκετινγκ. Σήμερα βιώνουμε πράγματα που είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ένα προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ένα μέρος όπου οι δυνητικοί πελάτες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του τόπου ένα προϊόν πρέπει να δικαιολογεί τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Οι καταναλωτές αναζητούν παρόμοια προϊόντα και πού;
Ποιο είδος καταστήματος θα ήταν καλύτερο για το προϊόν; μια μπουτίκ ή ένα σούπερ μάρκετ ή ηλεκτρονικό κατάστημα;
Μήπως μια εταιρεία πρέπει να βοηθήσει στις πωλήσεις;
Τι συμβαίνει στις εμπορικές εκθέσεις;
Πού πωλούν τα προϊόντα τους οι ανταγωνιστές του προϊόντος;
Πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την τοποθέτηση του προϊόντος μας;

Αφού ορίσαμε το μίγμα μάρκετινγκ  τη στρατηγική και την προώθηση του προϊόντος μας χρησιμοποιώντας τα τέσσερα συστατικά, μπορούμε να σχεδιάσουμε ανάλογα  την αγοραστική πορεία των πελατών. Γνωρίζουμε εάν το προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών; Πιστεύουν οι πελάτες ότι η τιμή του προϊόντος είναι κατάλληλη; Θα έχει επιτυχία η επικοινωνία του προϊόντος  με τους δυνητικούς καταναλωτές; Και οι πελάτες θα πάρουν το προϊόν μας από το μέρος όπου ψωνίζουν; Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα σημεία, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη απόφαση που διασφαλίζει την επιτυχία της εταιρείας και του προϊόντος μας.