Οι marketers. Μόνον το 8% των marketers παγκοσμίως φαίνεται να διαθέτει ικανοποιητική κατανόηση των τεχνολογικών λύσεων που ήδη διαθέτει και του τρόπου με τον οποίο οι λύσεις αυτές υπηρετούν την επιχείρησή του.

Σύμφωνα με το Global Media Technology Report 2017 της ID Comms, που δημοσιεύει το WARC, ένα επιπλέον ποσοστό 20%  δηλώνει μικρή κατανόηση και ένα 3%, καμία. Οι marketers φοβούνται την τεχνολογία; Και αν ναι, ποιες επιπτώσεις έχει ο φόβος αυτός στη δουλειά τους; Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία στηρίχθηκε στις απαντήσεις 229 στελεχών marketing, media και procurement από την πλευρά διαφημιζόμενων εταιρειών που αντιπροσωπεύουν πάνω από 40 δις δολάρια ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης παγκοσμίως, κανείς δεν μπορούσε να ισχυριστεί πλήρη κατανόηση των τεχνολογικών λύσεων που διαθέτει.

Τα δεδομένα αυτά, αναδεικνύουν δύο σημαντικές παραμέτρους: Πρώτον, το γεγονός ότι το marketing δεν χρησιμοποιεί επαρκώς αποτελεσματικά την τεχνολογία και δεύτερον, την αυξανόμενη εξάρτηση των διαφημιζόμενων από τα agencies.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφώνησε με την παρακάτω πρόταση: «η ανικανότητα των διαφημιζόμενων να συμβαδίσουν με την γρήγορη εξέλιξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος, τους καθιστά υπερβολικά εξαρτημένους από τις λύσεις που τους προσφέρουν τα agencies».

Όπως επισημαίνει η Susy Pyzer-Knapp, Consultant της ID Comms, «τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι marketers έχουν ένα ανησυχητικό “κενό” όσον αφορά στην, με ακρίβεια, κατανόηση της επίδρασης που το Marketing Technology έχει ήδη επιφέρει και θα συνεχίσει να φέρνει στη δουλειά τους και στην επιχείρηση». Πώς αισθάνονται όμως οι ίδιοι οι marketers για όλα αυτά; «Άγχος», λέει η Susy Pyzer-Knapp. Άγχος για τον γρήγορο ρυθμό της αλλαγής, για την υπερ-εξάρτησή τους από τα agencies, για την αδυναμία τους να εντοπίσουν πού να στραφούν για αντικειμενικές συμβουλές.

Παράλληλα, η επένδυση στο MarTech αυξάνεται. Σύμφωνα με τη μελέτη MarTech 2018 and Beyond του WARC, μόνον σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία δαπανήθηκαν το 2017 πάνω από 34 δις δολάρια, με τους μισούς διαφημιζόμενους να αισθάνονται ότι εξακολουθούν να μην διαθέτουν τα εργαλεία που χρειάζονται. Και τα agencies; Σύμφωνα με τη μελέτη, τα agencies αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον βαθμό κατανόησης της τεχνολογίας από τους πελάτες, με έξι στους δέκα να δηλώνουν ότι οι πελάτες δεν χρησιμοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα MarTech εργαλεία και λύσεις που ήδη διαθέτουν. Όπως λέει η S. Knapp, «ποτέ στον παρελθόν δεν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για εκπαίδευση των marketers». Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος και πώς θα την προσφέρει ικανοποιητικά…

Πηγή: Marketing Week