Στοχεύστε πιο έξυπνα και μειώστε τις δαπάνες διαχειριστή μαθαίνοντας για τη προγραμματική διαφήμιση για το B2B σας. Εδώ είναι ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο για να ξεκινήσετε.

Το προγραμματικό μάρκετινγκ έχει εκπληρώσει πραγματικά την αρχική του υπόσχεση να είναι «το μέλλον της διαδικτυακής διαφήμισης» τα τελευταία 15 χρόνια.

Τι είναι όμως το προγραμματικό μάρκετινγκ και πώς μοιάζει σήμερα;

Το προγραμματικό μάρκετινγκ αποτελεί πλέον θεμελιώδες στοιχείο των περισσότερων στρατηγικών μάρκετινγκ παντός καναλιού.

Περιγράφει τη σύνθετη διαδικασία χρήσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για να απελευθερωθεί η δύναμη της υπερ-τμηματοποίησης των πελατών με βάση τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ έχουν πολλές ευκαιρίες να αναζητήσουν και να δεσμεύσουν το κοινό-στόχο τους με προγράμματα.

Τι είναι η προγραμματική διαφήμιση;

Ιστορικά (και εξακολουθεί να ισχύει για άλλα κανάλια μάρκετινγκ σήμερα) η διαφήμιση αγοραζόταν πάντα μέσω δικτύων διαφημίσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιστές έχουν ελάχιστο λόγο για το κόστος των διαφημίσεων.

Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό και συχνά κοστίζει στον διαφημιστή B2B περισσότερο από ό,τι αξίζει.

Η διαφορά με την προγραμματική αγορά είναι ότι πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγών διαφημίσεων.

Οι ανταλλαγές διαφημίσεων είναι ένα κεντρικό μέρος όπου οι εκδότες, οι διαφημιστές, οι εταιρείες και τα δίκτυα μπορούν να πουλήσουν και να αγοράσουν εμφανίσεις διαφημίσεων σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα.

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να υπολογίσει πού δαπανάται καλύτερα ο διαφημιστικός προϋπολογισμός σας.

Η προγραμματική σας λύση θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς.

Απλώς τροφοδοτήστε το με δεδομένα σχετικά με την καμπάνια σας, το κοινό σας και τους βασικούς δείκτες απόδοσης.

Η καμπάνια σας δεν θα ξεκινήσει μόνο προγραμματικά, αλλά θα παρακολουθείται και η διαφήμισή σας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Στοιχεία προγραμματικών διαφημίσεων

Ουσιαστικά, το σύμπαν της πλατφόρμας προγραμματικής διαφήμισης αποτελείται από αυτά τα στοιχεία:

Πλατφόρμα πλευράς πώλησης (SSP)

Ονομάζεται επίσης πλατφόρμα από την πλευρά της προσφοράς. Αυτό το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στους εκδότες να πωλούν βίντεο, κινητές συσκευές και εμφανίσεις διαφημίσεων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές σε πραγματικό χρόνο.

Το SSP περιλαμβάνει ανταλλαγές διαφημίσεων, δίκτυα και πλατφόρμες από την πλευρά της ζήτησης (εξηγούνται παρακάτω) και παρέχει στους εκδότες περισσότερο έλεγχο των αποθεμάτων και των CPM τους.

Πλατφόρμα πλευράς ζήτησης (DSP)

Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στις διαφημιστικές εταιρείες και στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B να αγοράζουν απόθεμα διαφημίσεων σε cross-platform.

Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (DMP)

Για να λειτουργήσει προγραμματικά, το απόθεμα διαφημίσεων πρέπει να αντιστοιχιστεί με τον κατάλληλο διαφημιστικό χώρο. Αυτό κάνει μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (DMP).

Τα DMP λειτουργούν ως κεντρικός χώρος αποθήκευσης για τη συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων από διάφορες πηγές.

Οι χρήστες των DMP μπορούν να βελτιώσουν τη στόχευση, να δημιουργήσουν αναφορές και να δημιουργήσουν παρόμοιο κοινό μέσω των περιεκτικών προφίλ χρηστών που χρησιμοποιούνται από προγραμματικούς αλγόριθμους.

Ανταλλακτήρια Διαφημίσεων

Οι ανταλλαγές διαφημίσεων είναι εκεί όπου η πλευρά της προσφοράς τροφοδοτεί το απόθεμά της.

Τα DSP είναι ο σύνδεσμος μεταξύ διαφημιζόμενων, πρακτορείων, δικτύων και εκδοτών, μετά από τον οποίο ξεκινούν οι προσφορές όπου μπορούν να συμφωνηθούν οι τιμές του αποθέματος.

Πώς λειτουργεί?

Τα δύο μέρη σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή είναι οι αγοραστές και οι πωλητές.

Όταν πρόκειται για προγραμματική διαφήμιση, οι αγοραστές είναι διαφημιστές και οι πωλητές είναι εκδότες.

 • Οι χώροι ψηφιακής διαφήμισης σε πραγματικό χρόνο αγοράζονται από διαφημιστές χρησιμοποιώντας ένα προγραμματικό DSP.
 • Τα προγραμματικά SSP χρησιμοποιούνται από εκδότες για τη διαχείριση, την πώληση και τη συλλογή εσόδων από το απόθεμα διαφημίσεων. Αυτό γίνεται για να μπορούν να αυτοματοποιήσουν την τοποθέτηση και πώληση διαφημιστικών χώρων σε πραγματικό χρόνο.
 • Στη συνέχεια, τα SSP επικοινωνούν με μια ανταλλαγή διαφημίσεων, η οποία στη συνέχεια επικοινωνεί με ένα DSP.

Δείτε πώς λειτουργούν αρμονικά όλα αυτά τα κομμάτια.

 • Πρώτον, ο εκδότης παραθέτει όλους τους διαθέσιμους διαφημιστικούς χώρους του σε μια ανταλλαγή διαφημίσεων μέσω ενός SSP.
 • Οι εκδότες χρησιμοποιούν pixel για να στείλουν πληροφορίες (χαρακτηριστικά ιστότοπου, χρήστη και διαφημιστικού χώρου) σε ένα DMP.
 • Στο μεταξύ, ένας έμπορος B2B χρησιμοποιεί ένα DSP για να ορίσει τις παραμέτρους των διαφημίσεων για να καθορίσει τη στόχευση και τον προϋπολογισμό.
 • Στη συνέχεια, η πλατφόρμα DSP από την πλευρά της ζήτησης αλληλεπιδρά με την DMP για να βρει το καλύτερο απόθεμα στην ανταλλαγή διαφημίσεων που είναι σε ευθυγράμμιση με τις ανάγκες του διαφημιζόμενου και στη συνέχεια εκδίδει ένα αίτημα.
 • Η ανταλλαγή διαφημίσεων χρησιμοποιεί αλγοριθμικό λογισμικό για να προσδιορίσει ποια διαφήμιση ταιριάζει καλύτερα με τις ευκαιρίες εμφάνισης.
 • Στη συνέχεια, το DSP στέλνει τη διαφήμιση στο SSP έτσι ώστε να εμφανίζεται στους επισκέπτες του ιστότοπου του εκδότη.

Σε τι διαφέρει η διαφήμιση μέσω προγραμματισμού από το Google Display;

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτά που έχουν κοινό.

Το Δίκτυο εμφάνισης Google (GDN) και οι προγραμματικές διαφημίσεις παρέχουν αξιοπρεπείς επιλογές στόχευσης με βάση συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, θέματα, ενδιαφέροντα κοινού και δημογραφικά στοιχεία.

Αυτό που διαφέρει με την προγραμματική λειτουργία όσον αφορά τη στόχευση είναι η χρήση δεδομένων.

Το GDN χρησιμοποιεί δεδομένα αναζήτησης Google για τη στόχευση χρηστών, ενώ οι προγραμματικές διαφημίσεις χρησιμοποιούν διάφορους πράκτορες τρίτων για τη χρήση πιο εις βάθος δεδομένων. Αυτό κάνει τη προγραμματική διαφήμιση ελαφρώς πιο προηγμένη από το GDN.

Όσον αφορά τις διαφορές τιμών, το GDN σάς παρέχει μια επιλογή από επιλογές τιμολόγησης, όπως κόστος ανά κλικ (CPC), κόστος ανά χίλια (CPM) και κόστος ανά ενέργεια (CPA).

Η προγραμματική διαφήμιση παρέχει μόνο μία επιλογή τιμολόγησης: CPM. Το κόστος ανά χιλιάδες υπολογίζεται ως η δαπάνη διαφήμισης διαιρούμενη με τις εμφανίσεις διαφημίσεων πολλαπλασιαζόμενες επί 1000.

Όσον αφορά τους προϋπολογισμούς, η πλειονότητα του λογισμικού προγραμματικής διαφήμισης (DSP) αναζητά μια διαφημιστική δαπάνη τουλάχιστον 5.000 $ έως 10.000 $ το μήνα.

Δηλαδή, αν θέλετε διαφημίσεις χωρίς συντήρηση.

Εάν ξοδεύετε λιγότερα από αυτό, οι διαφημιστές B2B θα πρέπει να πληρώσουν μια ελάχιστη χρέωση που εξαρτάται από την αξία που ορίζεται στη σύμβαση του DSP.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για το GDN, γι’ αυτό και είναι μια πιο ελκυστική επιλογή για όσους ξεκινούν στη διαφήμιση B2B ή έχουν μικρότερο προϋπολογισμό.

Είτε επιλέξετε τη διαφήμιση GDN είτε προγραμματική, το κύριο πράγμα είναι να έχετε έναν σαφή στόχο, καλό περιεχόμενο και μια καλά κατασκευασμένη στρατηγική μάρκετινγκ B2B πίσω από όλες τις διαφημιστικές σας δραστηριότητες.

Πώς ωφελεί το προγραμματικό το μάρκετινγκ B2B;

Η προγραμματική διαφήμιση, που συχνά προαναγγέλλεται για τα B2C οφέλη της, βοηθά επίσης τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους.

Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοματοποιεί την αγορά μέσων, εξατομικεύει την παράδοση διαφημίσεων σε βασικά στοχευόμενα κοινά και συχνά κάνει τους προϋπολογισμούς να διαρκούν περισσότερο από τις παραδοσιακές επιλογές διαφήμισης.

Αυτός είναι ο λόγος που περισσότεροι έμποροι B2B χρησιμοποιούν προγραμματική διαφήμιση.

Σύμφωνα με την έρευνα State of Programmatic Advertising 2020, το 70% των ερωτηθέντων ανέφερε ένα μέτρο επιτυχίας από τις διαφημιστικές τις προγραμματικές καμπάνιες, ενώ το 23% αναφέρει ότι οι καμπάνιες τους είναι πολύ επιτυχημένες.

Εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και πόρων – που είναι σημαντικές – το προγραμματικό μάρκετινγκ B2B ανοίγει επίσης την πόρτα σε άλλα πλεονεκτήματα που δεν θα ήταν διαθέσιμα μέσω της μη αυτόματης διαφήμισης.

Οφέλη από τη προγραμματική διαφήμιση

 • Πληρώστε μόνο για σχετικές εντυπώσεις. Οι προγραμματικές διαφημίσεις επιτρέπουν στους διαφημιστές να παραιτηθούν από την προδιαπραγμάτευση τιμών όταν αγοράζουν ψηφιακά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζετε μόνο σχετικές εντυπώσεις.
 • Ευέλικτη ψηφιακή διαφήμιση. Οι διαφημιστές B2B μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν ελάχιστο αριθμό εμφανίσεων ή μια ελάχιστη δαπάνη διαφήμισης, καθιστώντας τη διαφήμιση πολύ πιο ευέλικτη.
 • Μειωμένο κόστος διαχείρισης. Αγοράζετε ψηφιακά μέσα μόνο από ορισμένους εκδότες, μειώνοντας τα έξοδα διαχείρισης.
 • Εξυπνότερη στόχευση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα και τεχνολογία που προσδιορίζει τι θα έχει απήχηση σε κάθε άτομο μέσω της στόχευσης ενδιαφέροντος και της ομοειδούς μοντελοποίησης. Οι προγραμματικές προσφορές οργανώνονται για κάθε μοναδικό επισκέπτη ιστότοπου, καθιστώντας τη στόχευση πολύ μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική.
 • Μόνο μία πλατφόρμα. Ιστορικά θα έπρεπε να πηγαίνετε σε κάθε πλατφόρμα –είτε διαφημίσεις Google, Facebook ή LinkedIn– για να διαχειριστείτε κάθε καμπάνια. Η προγραμματική διαφήμιση σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B μπορούν να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν όλες τις διαφημίσεις τους μέσω μιας πλατφόρμας.
 • Πολυκαναλικό. Η προγραμματική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιστές να διαχειρίζονται πολλαπλές ανταλλαγές διαφημίσεων και δίκτυα, καθώς και πολλαπλά κανάλια και μορφές διαφήμισης. Για παράδειγμα, οθόνη, βίντεο, κινητό, φωνή, εγγενής και κοινωνική, ακόμα και τηλεόραση.
 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Η προγραμματική διαφήμιση επιτρέπει στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να αποκτούν πληροφορίες δεδομένων για κάθε διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό κάνει τις προσαρμογές και τις βελτιστοποιήσεις ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές.
 • Διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα. Ένα βασικό πλεονέκτημα των προγραμματικών διαφημίσεων για επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B είναι η λειτουργικότητα της διαφήμισης με βάση τα συμφραζόμενα. Εδώ τοποθετούνται διαφημίσεις σε έναν ιστότοπο με βάση το περιεχόμενο του ιστότοπου. Για παράδειγμα, ένα ιστολόγιο για χτενίσματα θα έχει μια διαφήμιση για προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

Πώς να ξεκινήσετε με τις διαφημίσεις μέσω προγραμματισμού

Τώρα που ξέρουμε τι είναι η προγραμματική διαφήμιση και ότι λειτουργεί, ερχόμαστε στο πολύ σημαντικό ερώτημα πώς να την κάνουμε να λειτουργήσει για τη στρατηγική μάρκετινγκ B2B.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε προγραμματικό DSP έχει το δικό του δίκτυο ανταλλαγών διαφημίσεων.

Αυτά με τη σειρά τους συνδέονται με προγραμματικό SSP και εκδότες.

Πρέπει να βρείτε ένα DSP που να έχει πρόσβαση σε SSP (εκδότες) που το κοινό-στόχο σας είναι πιο πιθανό να επισκεφτεί. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι παρέχετε λογιστικό λογισμικό για επιχειρήσεις.

Το κοινό-στόχο σας (οικονομικοί διευθυντές) είναι πιθανό να επισκεφτεί εξειδικευμένους ιστότοπους.

Προσδιορίστε το DSP που έχει τις εξειδικευμένες εκδόσεις σας στο δίκτυό τους.

Αυτό θα εξασφαλίσει τη μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου, τη βέλτιστη χρήση του προϋπολογισμού και την ισχυρότερη απόδοση της επένδυσης.

Πώς μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε αγορές προγραμματικών διαφημίσεων; Υπάρχουν τρεις κατηγορίες για κατανόηση.

 • Προσφορά σε πραγματικό χρόνο (RTB). Το RTB, ή η ανοικτή υποβολή προσφορών, είναι μια δημοπρασία που είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε διαφημιστή ή εκδότη που καθορίζει τις τιμές του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο. Αυτός είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να αποκτήσετε μέσα με μεγάλο κοινό.
 • Ιδιωτική Αγορά (PMP). Παρόμοια με το RTB, ωστόσο, οι εκδότες καθιστούν αυτές τις δημοπρασίες διαθέσιμες σε μια επιλεγμένη ομάδα διαφημιζόμενων σε περιβάλλον μόνο με πρόσκληση.
 • Απευθείας προγραμματικά. Αυτή η κατηγορία μη δημοπρασιών βλέπει τους εκδότες να πωλούν απόθεμα πολυμέσων με σταθερό κόστος ανά χιλιόμετρο (CPM) σε έναν ή περισσότερους διαφημιζόμενους. Αυτή είναι συχνά μια συμφωνία ένας προς έναν, όπου ο εκδότης παρέχει έναν συμφωνημένο αριθμό εμφανίσεων σε μια σταθερή τιμή.

Πώς να αποκτήσετε Premium αποτελέσματα B2B με τη προγραμματική διαφήμιση

Είναι πιθανό ότι εσείς –όπως πολλοί επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B– έχετε μια στρατηγική λογαριασμού-στόχου ως μέρος της ψηφιακής σας διαφήμισης.

Εδώ έχετε μια λίστα με τους λογαριασμούς στους οποίους η ομάδα πωλήσεών σας θα ήθελε να πουλήσει. Αν ναι, τότε η προγραμματική διαφήμιση είναι κατάλληλη για εσάς.

Η διαφήμιση βάσει λογαριασμού είναι πιο αποτελεσματική όταν οι προγραμματικές διαφημίσεις ενσωματώνονται με λογισμικό μάρκετινγκ, όπως το Salesforce.

Αυτό επιτρέπει στις ομάδες μάρκετινγκ B2B να εμφανίζουν συγκεκριμένες διαφημίσεις σε κάθε λογαριασμό, ανάλογα με το πού βρίσκονται στη διοχέτευση πωλήσεων.

Για παράδειγμα, όταν ο λογαριασμός έχει δείξει ελάχιστη έως καθόλου αφοσίωση στις διαφημίσεις σας, εμφανίζονται καμπάνιες ευαισθητοποίησης, όπως ηλεκτρονικά βιβλία ή άλλα στοιχεία με δυνατότητα λήψης.

Μόλις συμπληρωθεί μια φόρμα, η προγραμματική λειτουργία θα μετατοπίσει αυτόματα τις καμπάνιες και θα εμφανίσει διαφημίσεις που υποστηρίζουν ένα ταξίδι πωλήσεων στη μέση της διοχέτευσης, όπως μελέτες περιπτώσεων.

Περαιτέρω, θα αλλάζει αυτόματα τις διαφημίσεις ώστε να ταιριάζουν με τις τακτικές του σταδίου στο κάτω μέρος της διοχέτευσης, με ισχυρές παροτρύνσεις για δράση που μετατρέπουν.

Δείτε πώς εσείς (ή η διαφημιστική σας εταιρεία B2B) μπορείτε να κάνετε τη διαφήμιση μέσω προγραμματισμού αποτελεσματική

Κατανοήστε την αγορά σας.

Κάντε τη δέουσα επιμέλεια και αφιερώστε χρόνο κάνοντας έρευνα αγοράς.

Καθορίστε προγραμματικούς διαφημιστικούς στόχους.

Θέστε τους στόχους σας από την αρχή. Χρησιμοποιήστε δεδομένα για να κατανοήσετε την υπάρχουσα αφοσίωση των χρηστών, τη διοχέτευση πωλήσεών σας και τη διαδρομή πελατών, για να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ.

Κρατήστε το προσωπικό.

Δεν μπορείτε να βασιστείτε αποκλειστικά στον αλγόριθμο χωρίς να αξιοποιηθεί κάποιο είδος ανθρώπινης νοημοσύνης.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη στρατηγική προγραμματικής διαφήμισης, βρείτε την τέλεια ισορροπία μεταξύ αυτοματισμού και έξυπνης ανθρώπινης διαχείρισης και παρέμβασης.

Πλευρίστε τις ψευδείς ειδήσεις.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προγραμματική διαφήμιση είναι η ευαισθησία της σε ιστότοπους που προωθούν ψευδείς ειδήσεις.

Αυτό οφείλεται στην εξάρτησή του από αλγόριθμους.

Για να αποφύγετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι η μαύρη λίστα από πλευράς ζήτησης είναι ενημερωμένη και ελέγχεται τακτικά για ακατάλληλους ιστότοπους. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε μια λίστα επιτρεπόμενων εγκεκριμένων τοποθεσιών.

Προσοχή στην προγραμματική απάτη.

Η διαφημιστική απάτη μπορεί να κοστίζει στις εταιρείες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του eMarketer.

Εάν μια προσφορά διαφημιστικού χώρου φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, τότε μάλλον είναι!

Όταν πραγματοποιείτε αγορές προγραμματικών διαφημίσεων, μην ανταλλάσσετε την ποιότητα επισκεψιμότητας σε σχέση με την προσέγγιση χρηστών και βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς απορρήτου.

Μετρήστε την επιτυχία.

Με τόσες πολλές μεταβλητές στο παιχνίδι όταν πρόκειται για προγραμματική διαφήμιση, η ακριβής μέτρηση απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας.

Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία μάρκετινγκ διαθέτει επιστήμονες δεδομένων ως μέρος της ομάδας της όσον αφορά τη διαχείριση καμπάνιας.

Θα πρέπει επίσης να οργανώσουν πειράματα για τη μέτρηση της σταδιακής ανύψωσης. Οι τρεις πιο σημαντικές μετρήσεις είναι συνήθως: Απόδοση επένδυσης (ROI), Απόδοση Δαπάνης Διαφήμισης (ROAS) και Μετατροπή κλικ/εμφανίσεων (CTC).

Συμπερασματικά

Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ B2B έχουν πρόσβαση σε ένα έξυπνο, εξατομικευμένο εργαλείο στόχευσης στη προγραμματική διαφήμιση.

Ιδανικό για εταιρείες με μεγαλύτερες δαπάνες διαφήμισης που θέλουν αυστηρή στόχευση σε κάθε στάδιο της διαδρομής του πελάτη, η προγραμματική λειτουργία αποφέρει πολλά οφέλη.

Ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις διαφημιστικές σας καμπάνιες είναι να χρησιμοποιήσετε μια εταιρεία μάρκετινγκ που κατανοεί το κοινό σας και μπορεί να δημιουργήσει μια στρατηγική μάρκετινγκ που να υποστηρίζεται από υπάρχοντα δεδομένα.

Μόλις παίξετε, μπορούν να γίνουν αλλαγές και βελτιστοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας είναι ζωτικής σημασίας, ώστε η απόδοση της επένδυσης, η απόδοση επένδυσης (ROAS) και οι μετατροπές να μπορούν να βελτιστοποιηθούν.
___
by Alex Macura
μετάφραση: Θεοδωρίδης Θωμάς
source: SEJ