Ζούμε σε μια αξιοσημείωτη εποχή για το ψηφιακό μάρκετινγκ. Πριν από λίγο καιρό, αν θέλατε να προβάλετε μια διαφήμιση προβολής, έπρεπε να καλέσετε έναν ιστότοπο (γνωστός και ως εκδότης), να διαπραγματευτείτε τους όρους για τις τοποθετήσεις διαφημίσεών σας και να υπογράψετε μια εντολή εισαγωγής (IO). Έπρεπε επίσης να ελπίζετε ότι το κοινό-στόχος σας θα επισκέπτονταν τον ιστότοπο του εκδότη κατά τη διάρκεια της καμπάνιας σας και ότι θα ενδιαφερόταν για το δημιουργικό και το προϊόν/την υπηρεσία που διαφημίζατε. Σήμερα, η διαδικασία αγοράς και πώλησης αποθεμάτων ψηφιακής διαφήμισης έχει αλλάξει.

Με τη προγραμματική διαφήμιση, οι επωνυμίες και οι εταιρείες μπορούν να αγοράζουν απόθεμα με αυτοματοποιημένο τρόπο και χρησιμοποιώντας δεδομένα μπορούν να στοχεύουν κοινό με διαφημίσεις που είναι σχετικές με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτή η πρακτική αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας αγοράς και πώλησης διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο είναι γνωστή ως προγραμματική διαφήμιση και διαδραματίζει τεράστιο και αυξανόμενο ρόλο στο μέλλον της διαδικτυακής διαφήμισης.

Τελικά, ο στόχος του κλάδου μας είναι να επιτρέψει στους εκδότες να βοηθήσουν τις επωνυμίες να έρθουν πιο κοντά στους καταναλωτές με πιο ουσιαστικούς τρόπους. Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των καταναλωτών καλύτερη και η προγραμματιστική είναι ένα μέσο για αυτόν τον σκοπό. Καθώς οι συνήθειες των καταναλωτών συνεχίζουν να αλλάζουν, η αυτοματοποίηση της ψηφιακής διαφήμισης και η προγραμματιστική αγορά συνομιλίας πρέπει να αφορούν το πεδίο των δυνατοτήτων. Ωστόσο, ενώ ορισμένες επωνυμίες έχουν αγκαλιάσει την τεχνολογία με ανοιχτές αγκάλες, άλλες είναι επιφυλακτικές στο να αποδεχτούν τη προγραμματική διαφήμιση ως βιώσιμη τακτική λόγω εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με την πρακτική. Σε αυτό το άρθρο, επιδιώκω να καταρρίψω μερικούς από τους πιο συνηθισμένους μύθους που τίθενται συχνότερα από τον εκδότη στη ”ΜΕΝΑ”.

Μύθος: Το προγραμματικό απόθεμα είναι απόθεμα “υπόλοιπο” χαμηλής ποιότητας

Γεγονός: Ιστορικά προγραμματικό σήμαινε το υπόλοιπο απόθεμα, αλλά πλέον το προγραμματικό πρόγραμμα είναι συνώνυμο με αυξημένη απόδοση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πρόσβαση στο φάσμα των μορφών ψηφιακής διαφήμισης και δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων σε αγορές. Με την άνοδο των προγραμματικών άμεσων και ιδιωτικών ανταλλαγών , όλα τα είδη αποθεμάτων μπορούν πλέον να πωλούνται προγραμματικά, συμπεριλαμβανομένων των πολυπόθητων τοποθετήσεων “premium” που προηγουμένως είχαν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για υψηλούς πλειοδότες. Η πλειονότητα των εκδοτών πλέον πωλεί το απόθεμά τους μέσω προγραμματικών που περιλαμβάνει οθόνη, κινητά, βίντεο, εγγενή, εμπλουτισμένα μέσα και τώρα ακόμη και τηλεόραση.

Μύθος: Η χρήση μιας Πλατφόρμας Προσφοράς (SSP) όπως το Google Ad Exchange σημαίνει ότι μπορώ να περιορίσω τους προϋπολογισμούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης ή το προσωπικό πωλήσεων, καθώς η τεχνολογία θα κάνει τη βαριά ανύψωση

Γεγονός: Η διαχείριση μιας προγραμματικής καμπάνιας απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Πολλοί επαγγελματίες διαφημίσεων και μάρκετινγκ πιστεύουν ότι οι προγραμματικές πλατφόρμες αγοράς μέσων θα βελτιστοποιήσουν τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, ενώ είναι αυτές που πρέπει να βελτιστοποιήσουν την καμπάνια προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο των διαφημιζόμενων. Το κύριο όφελος των πλατφορμών για αγορές και πωλήσεις μέσων είναι η ευκολία εκτέλεσης προγράμματος ψηφιακών διαφημίσεων, όπου τα οφέλη απόδοσης συχνά συνδέονται με το κόστος των μέσων ή τις δυνατότητες του εμπόρου. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων για την κατανόηση και τη χρήση προγραμματικών εργαλείων  είναι μια επένδυση στην επιχείρηση.

Μύθος: Η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο σημαίνει ότι οι εκδότες δεν έχουν κανέναν έλεγχο στην τιμή στην οποία πωλείται το απόθεμά τους σε ένα ανταλλακτήριο

Γεγονός: Η προγραμματιστική θεωρείται συχνά ως προσφορά αποκλειστικά σε πραγματικό χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο ένα μέρος της. Ένα ανταλλακτήριο είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας πολλοί πλειοδότες μπορούν να ανταγωνίζονται δυναμικά και το ”RTB” χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να αποφασίσει εάν θα αγοράσει μια εμφάνιση διαφήμισης (ή όχι) σε μια δημοπρασία σε πραγματικό χρόνο. Ενώ το προγραμματικό είναι ένας γενικός όρος που σχετίζεται με ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα που επιτρέπει την αυτοματοποίηση στη συνολική φάση σχεδιασμού και αγοράς.

Μύθος: Η χρήση ενός SSP σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να καλλιεργούνται σχέσεις με αγοραστές, καθώς η αυτοματοποίηση θα αντικαταστήσει τη διαχείριση των media.

Γεγονός: Η καλλιέργεια καλών επιχειρηματικών σχέσεων παραμένει στο επίκεντρο της διαφήμισης. Η προγραμματική αγορά/πώληση και η εκτέλεση με γνώμονα την τεχνολογία γίνονται κυρίαρχα, αλλά ενώ η τεχνολογία (ο αλγόριθμος) αυτοματοποιεί τη διαδικασία αγοράς, το ανθρώπινο στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή εκτέλεση και θα υπάρχει πάντα ανάγκη για ειδικούς που μπορούν να εκπαιδεύσουν, να συμβουλευτούν και να βοηθήσουν τους διαφημιστές να προσεγγίσουν τους στόχους τους. Σε έναν προγραμματικό κόσμο, οι τιμές και άλλοι όροι μπορούν και συχνά πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκ των προτέρων. Στον πυρήνα της, η προγραμματική εξαρτάται από ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις.

Μύθος: Η προγραμματική δεν θα φτάσει ποτέ στην τηλεόραση όπου βρίσκονται οι μεγαλύτεροι διαφημιστικοί προϋπολογισμοί

Γεγονός: Η τηλεοπτική διαφήμιση είναι μεγάλη επιχείρηση. Το παραδοσιακό μοντέλο αγοράς και πώλησης για την  τηλεόραση έχει λειτουργήσει για δεκαετίες, αλλά δεν είναι χωρίς τις αναποτελεσματικότητες του και υπάρχει πολλή φλυαρία στον κλάδο σχετικά με το εάν μια ψηφιακή προσέγγιση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Η προγραμματική τηλεόραση έχει τη δυνατότητα να κερδίσει το κοινό, τους διαφημιστές και την ίδια την τηλεοπτική βιομηχανία, ενδεχομένως να μεταμορφώσει τον τρόπο αγοράς και πώλησης της τηλεόρασης. Οι διαφημιστές επωνυμίας θα μπορούν να γίνουν ακόμη πιο συγκεκριμένοι με τη στόχευσή τους και οι θεατές δεν θα πλημμυρίσουν από επαναλαμβανόμενες, άσχετες διαφημίσεις. Οι προγραμματιστές και οι διανομείς θα μπορούν να δημιουργούν έσοδα από τα αποθέματα τηλεοπτικών διαφημίσεων σωστά ανεξάρτητα από το μέγεθος της οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου προγραμματισμού και του περιεχομένου σε συνδεδεμένες συσκευές. Αναμένουμε μεγάλες κινήσεις σε αυτόν τον τομέα στο εγγύς μέλλον.
___
by Dina Amin
source:thinkwithgoogle.com
Μετάφραση: Θεοδωρίδης Θωμάς