loader image

Η παρούσα συμφωνία αποτυπώνει τους νομικά δεσμευτικούς όρους χρήσης της πλατφόρμας διανομής διαφημίσεων Advertiser («υπηρεσία»). Το Advertiser δύναται να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα συμφωνία. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Advertiser από εργαζόμενό της. Η συμφωνία αποτυπώνει τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις σας και τους περιορισμούς στη χρήση της ιστοσελίδας του Advertiser και της πλατφόρμας διανομής διαφημίσεων.

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους διαφημιστές μας μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, τίτλο, επωνυμία εταιρίας/οργανισμού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • πληροφορίες για την επιχείρηση και τα καθήκοντα εργασίας.
 • πληροφορίες σχετικά με τη χώρα κατοικίας.
 • πληροφορίες για την παραμετροποίηση και ευκολότερη χρήση των διαδικτυακών μας τόπων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σύνδεσης και τεχνικών πληροφοριών.
 • ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • πληροφορίες οικονομικής φύσης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληρωμές με PayPal).
 • πληροφορίες για τον ευκολότερο εντοπισμό προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις σας.
 • πληροφορίες εκδηλώσεων και σχόλια για τους διαδικτυακούς μας τόπους και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εν γένει.

Το Advertiser χρησιμοποιεί τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για τη διανομή διαφημίσεων. Οι εταιρείες αυτές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των τελικών χρηστών του δικτύου στους διαδικτυακούς τόπους των εκδοτών προκειμένου να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις.

1.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, προβολή ή πώληση περιεχομένου που βρίσκεται στον διαδικτυακό μας τόπο και στην πλατφόρμα διανομής διαφημίσεων.

1.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας το Advertiser και την παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία δέχεστε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που καταχωρίσατε είναι ορθές και ακριβείς και συμφωνείτε ότι θα φροντίσετε ώστε να παραμείνουν ακριβείς. Η συμμετοχή σας εξυπηρετεί καθαρά τους δικούς σας προσωπικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού σας, περιλαμβανομένου του προφίλ ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τρίτους.

1.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η παρούσα συμφωνία τελεί σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα διανομής διαφημίσεων (παρεχόμενη υπηρεσία). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παύσετε να είστε μέλος. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία και αποκτώντας την ιδιότητα του διαφημιστή δέχεστε ότι το Advertiser διατηρεί το δικαίωμα να σας αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιάσετε την παρούσα συμφωνία. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Advertiser δεν καταβάλλουν συνδρομή.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2.1 ΠΛΗΡΩΜΗ

Η διαφημιστική πλατφόρμα Advertiser λειτουργεί σε βάση προπληρωμής. Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω του εγκεκριμένου συστήματος επεξεργασίας πληρωμών (PayPal).

2.2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το Advertiser εφαρμόζει πολιτική διήμερης προθεσμίας καταγγελίας. Η επιστροφή αφορά μόνο το υπόλοιπο των διαθέσιμων χρημάτων στον λογαριασμό του διαφημιστή (δεν έχουν χρησιμοποιηθεί) και γίνεται με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά ή με τον προκαθορισμένο τρόπο πληρωμής. Επιστροφές μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων γίνονται μόνο εφόσον ο διαφημιστής υποβάλει αναλυτικά στοιχεία.

Μπορούν να επιστραφούν μόνο χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • οι διαφημίσεις που υποβλήθηκαν δεν εγκρίθηκαν από την ομάδα ελέγχου.
 • η εκστρατεία που έχει εγκριθεί δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης επισκεψιμότητας ή για τεχνικούς λόγους.
 • ο διαφημιστής θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες μας.

Το επιστρεφόμενο ποσό ενδέχεται να υπόκειται σε τέλη υπέρ της PayPal (ύψους έως 5%).

Δεν επιστρέφονται χρήματα σε διαφημιστές που παραβιάζουν την παρούσα συμφωνία.

2.3 ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Το Advertiser δεν προωθεί επισκέπτες σε:

 • διαδικτυακούς τόπους που περιέχουν παράνομο/ακατάλληλο περιεχόμενο ή συνδέσμους με τέτοιου είδους περιεχόμενο.
 • διαδικτυακούς τόπους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν κακόβουλους κώδικες ή που επισημαίνονται ως μολυσμένοι με ιούς μετά από σάρωση.
 • διαδικτυακούς τόπους που παράγουν υποκινούμενη επισκεψιμότητα οποιασδήποτε μορφής (πληρωμή για κλικ, προώθηση, περιήγηση, ανάγνωση).
 • διαδικτυακούς τόπους που παρέχουν εμφανίσεις παραγόμενες από πλατφόρμες ανταλλαγής επισκεψιμότητας.
 • websites containing illegal/inappropriate content or which link to such content.
 • διαδικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή επισκεψιμότητας μέσω ρομπότ.
 • διαδικτυακούς τόπους υπό κατασκευή ή με πολύ περιορισμένο περιεχόμενο.
 • διαδικτυακούς τόπους τεχνικής υποστήριξης.

2.4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Δεν γίνονται δεκτές:

 • σελίδες προορισμού με ήχους και μουσική στο παρασκήνιο.
 • σελίδες αναδρομολόγησης.
 • σελίδες με πρόσθετα ανοιγόμενα παράθυρα.
 • σελίδες που απενεργοποιούν την επιλογή κλεισίματος ανοιγόμενων παραθύρων.
 • σελίδες με κακόβουλους κώδικες.

2.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο διαφημιστής συμφωνεί ότι κατά τη χρήση της πλατφόρμας διανομής διαφημίσεων Advertiser δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ούτε να διαδώσει επιβλαβείς κώδικες, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παράνομες ενέργειές του.

Οποιαδήποτε παράνομη απόπειρα χρήσης του συστήματος αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο διαδικτυακός τόπος και η υπηρεσία παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ. Το Advertiser αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιαδήποτε εγγύηση μη παραποίησης. Το Advertiser δεν δύναται να εγγυηθεί ούτε να υποσχεθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και/ή της υπηρεσίας.

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο διαφημιστής συναινεί σε αποζημίωση προς την και απαλλαγή του Advertiser , των θυγατρικών της, των συνδεόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, των στελεχών της, των πρακτόρων της, των συνεργατών της και των εργαζομένων της από εγειρόμενες από τρίτους ζημίες, ευθύνες, αξιώσεις ή απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, οφειλόμενες στη χρήση ή απορρέουσες από τη χρήση της υπηρεσίας κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας και/ή απορρέουσες από αθέτηση της παρούσας συμφωνίας και/ή από αθέτηση των ως άνω υπεσχημένων και εγγυήσεων.