Νοέμβριος 15, 2018 | Digital Marketing

Γνώρισε και εσύ τους βασικούς όρους του Web Marketing και μάθε την ερμηνεία τους.  Αν η προτεραιότητα της επιχείρησής σου είναι η αύξηση των προβολών της ιστοσελίδας της, έχεις ήδη εξοικειωθεί με τον σημαντικό όρο SEO (Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης).Το SEO ανήκει στην κατηγορία του Digital Marketing. To Digital Marketing σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φανεί πιο χρήσιμο από το κλασσικό Marketing και με αρκετά χαμηλότερο κόστος.

Οι πιo συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε στην πλατφόρμα του advertiser.gr  είναι οι παρακάτω, διάβασε  την ερμηνεία  που θα σε βοηθήσει να εξερευνήσεις καλύτερα  το Digital Marketing.

  • Κόστος ανά προβολή (Cost Per View, CPV)

Το κόστος ανά προβολή είναι ένα μοντέλο τιμολόγησης που χρησιμοποιείται στην online διαφήμιση, σύμφωνα με το οποίο ο διαφημιστής πληρώνει για κάθε επισκέπτη.

  • CPM (Cost Per Mille) – Κόστος ανά Χιλιάδα.

Το CPM είναι ένα μοντέλο τιμολόγησης που χρησιμοποιείται στην online διαφήμιση, σύμφωνα με το οποίο ο διαφημιστής πληρώνει ανά 1000 εμφανίσεις της διαφήμισης και είναι κατάλληλο για προώθηση της εμπορικής ταυτότητας.

  • KPI (Key Performance Indicator) – Βασικός Δείκτης Επιδόσεων

Ο KPI είναι μια μετρήσιμη τιμή η οποία δείχνει σε ποιο βαθμό μια επιχείρηση επιτυγχάνει με αποδοτικό τρόπο βασικούς επιχειρηματικούς στόχους. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες για να αξιολογούν τον βαθμό επιτυχίας τους στην επίτευξη στόχων.

  • ROI (Return On Investment) – Απόδοση Επένδυσης

Είναι ένας δείκτης σχετικά με την απόδοση το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης ή για τη σύγκριση της απόδοσης μιας σειράς διαφορετικών επενδύσεων. Επίσης μετρά το ποσό της απόδοσης μιας επένδυσης σε σχέση με το κόστος της. Υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος (απόδοση) της επένδυσης με το κόστος της.

  • RTB (Real-Time Bidding) – Υποβολή Προσφορών σε Πραγματικό Χρόνο

Τρόπος υποβολής προσφορών για διαφημιστικό απόθεμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε διαφημίσεις προβολής. Πρόκειται για έναν αυτοματοποιημένο τρόπο αγοράς και πώλησης διαφημιστικού αποθέματος ο οποίος, σε αντίθεση με τη μαζική αγορά και πώληση επισκεψιμότητας, προσφέρει μεγάλη ευελιξία.

  • SSP (Supply-Side Platform) – Πλατφόρμα Προσφοράς

Το SSP μπορεί να βοηθήσει τους εκδότες να πουλήσουν ψηφιακές εμφανίσεις διαφημίσεων σε αυτοματοποιημένες δημοπρασίες. Οι εκδότες μπορούν να πουλήσουν και να διαχειριστούν το αποθεματικό display, native ή βίντεο διαφημίσεων σε desktop, tablet και smartphone μέσω των SSP.

Η στόχευση  στους σωστούς πελάτες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης διαφήμισης.